MUDr. Aleš Vlček
Praktický zubní lékař

Poskytované výkony

Dětská stomatologie

Dětský pacient je velmi vnímavý na upřímnost a pravdomluvnost nás dospělých. Je proto velmi důležité navození vzájemné důvěry, která umožní hladký průběh případného ošetření.

Endodoncie

Úspěšnost léčby Vašeho zubu velmi závisí na tom, jaký materiál pro plnění kanálku se použije. Jsme schopni a vybaveni technikou k tomu, aby byly kořenové kanálky Vašeho zubu kvalitně ošetřeny.

Estetické výkony

Zářivý přirozený úsměv je estetickou devizou každého člověka. Zdravé bílé zuby jsou popisovány jako symbol krásy a sex-appealu. Opak je viditelným handicapem. Spektrum těchto výkonů slouží k jeho nápravě.

Implantáty

Poskytují řešení při ztrátě zubu, stejně jako protéza či pevný můstek. Na rozdíl od uvedených náhrad však mají mnohé výhody. Jsou pevně uchyceny v kosti, podobně jako kořen zubu. Pro jejich zavedení se nemusí brousit či jinak upravovat sousední zuby.

Protetické výkony

Jedná se o náhrady chybějících tvrdých zubních tkání a náhrady chybějících zubů. Estetický vzhled (barva, tvar, velikost zubů), tak jako anomálie a nepravidelnosti v postavení zubů, které byly přítomny před ztrátou zubů jsou s Vámi samozřejmě konzultovány.

Stomatochirurgie

Provádíme jak chirurgii tvrdých tkání (běžné i komplikované extrakce zubů, hemiextrakce, resekce kořenového hrotu, plastika kosti), tak i chirurgii měkkých tkání (korekturní výkony na dásni a sliznicích).

Výplně zubů

Výplň by měla být nejen estetická, ale zároveň i bezpečná, trvanlivá a funkční. Proto je při výběru nejvhodnějšího materiálu pro daný zub nezbytné zhodnotit umístění výplně, rozsah vyplňovaného defektu, mechanickou zátěž zubu i Vaše požadavky.